REFERAT-BANK
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛИКС
Головна Пошук Реклама на сайті Додати реферат
Рефераты на русском Реферати українською
  Агропромисловий комплекс
  Архітектура
  Астрономія
  Аудит
  Банківська справа
  БЖД
  Біографія, автобіографія
  Біологія, Ботаніка, Зоологія
  Бухгалтерський облік
  Військова справа, ДПЮ
  Географія
  Геодезія, геологія
  Гроші і кредит
  Державне регулювання економіки, інвестиції
  Діловодство
  Екологія
  Економіка
  Економічна теорія
  Економічні теми (різне)
  Журналістика
  Іноземні мови
  Інформатика, комп'ютери, програмування
  Інше
  Історія
  Історія Всесвітня
  Історія економічних вчень, економічна історія
  Історія України
  Історія, теорія держави і права
  Краєзнавство
  Кулінарія
  Культура
  Література
  Логіка
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Математика
  Медицина та здоров'я
  Менеджмент
  Міжнародні відносини, ЗЕД
  Мікроекономіка
  Мовознавство, філологія
  Музика
  Народознавство
  Наукознавство
  Нобелівські лауреати, біографія
  Образотворче мистецтво
  Організація виробництва
  Педагогіка
  Підприємництво
  Політекономія
  Політологія
  Право
  Правознавство
  Психологія
  Реклама, паблік рілейшин
  Релігієзнавство
  Риторика, ораторське мистецтво
  Різне
  Розміщення продуктивних сил
  Світовий ринок і торгівля
  Сільське господарство
  Соціологія
  Статистика
  Страхування
  Сценарії виховних заходів, уроків, свят
  Технічні науки
  Трудове право України
  Туризм
  Українознавство
  Фізика
  Фізкультура, туризм
  Філософія
  Фінанси, фінансовий аналіз, бюджетна система
  Хімія
  Цінні папери

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛИКС:


Мова: Українська
Категорія: Сільське господарство
Тип роботи: Реферат
Кількість слів: 8198


Перші 3000 символів роботи (без зображеннь, форматування, таблиць, формул, та ін...):

Актуальність теми . Важливу роль у виробництво сільськогосподарської продукції відіграють АПК що єдиною цілісною виробничо-економічною системою , яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства . Головне завдання що стоїть перед галузями АПК- це зроста- ння сільськогосподарського виробництва , надійне забезпечення країни продуктами харчування та сільськогосподарською сирови- ною , об'єднання зусиль усіх галузей комплексу для одержання високих кінцевих результатів . Надавати можливості виходу про- дукції АПК України на світовий ринок . Подолання глибокої економічної кризи зокрема в АПК Украї- ни пов'язане з переходом до ринкових відносин , з усуненням державного монополізму і розвитком досконалої конкуренції в усіх сферах АПК . Для обгрунтованого здійснення цього процесу необхідно в повній мірі використовувати позитивний історичний досвід , оскільки сьогоднішня ситуація економічних перетворень столипинськоі реформи сільського господарства , яка здійснюва- лась на початку 20 ст . і передбачена запровадженям приватної власності на землю та передові досягнення сучасного стану роз- витку сільського господарства . Важливою умовою зміцнення економічного потенціалу в Україні є створення сучасної ринкової структури вирибництва . Сьогодні країна перебуває у глибокій економічній кризі , що не- гативно впливає на хід реформ , особливо в АПК . В основу ринкових перетворень в АПК покладена програма роздержавлення і приватизація , а для сільськогосподарських підприємств - створення нових господарських структур та засадах приватної власності на майно і землю . Причиною низької результативності аграрної реформи є не- дооцінка її здійснення , як єдиної багатоаспектної системи . По- долання дестабілізації виробництва сільського господарства мож- ливе шляхом реформування. Реформування економіки , проходження процесів приватиза- ціі та роздержавлення вимагає вивчення досвіду фунціонування господарських структур з різними формами власності . В основ- ному завершина приватизація майна підприємств АПК. Проте пошук ефективних шляхів реформування АПК Украї- ни триває . У зв'язку із змінами , які почали відбуватись в сільськогосподарському виробництві в контексті аграрної рефор-ми життя орієнтує на нові підходи і дослідження даноі теми . Реформування агропромислового виробництва здійснюва- лись на науково-обгрунтованих методологічних і методичних основах , що базуються на відповідних законодавчих нормативах держави ( Законах : "Про власність ","Про підприємство","Земель- ний кодекс","Державна програма приватизації майна в АПК ", "Про селянське ( фермерське ) господарство","Про колективне сільськогосподарське підприємство" та інші .) Мета і завдання дослідження : Метою роботи є вивчення і визначення на основі теори- тичного обгрунтування процесів реформування відносин влас- ності , закономірностей розвитку нових господарських формувань в період становлення ринкових стосунків в АПК. Також ме...

Скачать Реферат