REFERAT-BANK
Агропромисловий комплекс
Главная Поиск Реклама на сайте Добавить реферат
Рефераты на русском Реферати українською
  Агропромышленный комплекс
  Архитектура
  Астрономия
  Аудит
  Банковское дело
  БЖД
  Биография, автобиография
  Биология, Ботаника, Зоология
  Бухгалтерский учет
  Военное дело, ДПЮ
  География
  Геодезия, геология
  Государственное регулирование экономики, инвестиции
  Деловодство
  Деньги и кредит
  Другое
  Журналистика
  Иностранные языки
  Информатика, компьютеры, программирование
  История
  История Всемирная
  История Украины
  История экономических учений, экономическая история
  История, теория государства и права
  Краеведение
  Кулинария
  Культура
  Литература
  Логика
  Макроэкономика
  Маркетинг
  Математика
  Медицина и здоровье
  Международные отношения, ВЕД
  Менеджмент
  Микроэкономика
  Мировой рынок и торговля
  Музыка
  Народоведенье
  Науковеденье
  Нобелевские лауреати, биография
  Образотворче мистецтво
  Организация производства
  Педагогика
  Политология
  Политэкономия
  Право
  Правознавство
  Предпринимательство
  Психология
  Размещение продуктивних сил
  Разное
  Реклама, паблик рилейшин
  Религия
  Риторика, ораторське мастерство
  Сельское хозяйство
  Социология
  Статистика
  Страхование
  Сценарии образовательных мероприятий, уроков, праздников
  Технические науки
  Трудовое право Украины
  Туризм
  Украинознание
  Физика
  Физкультура, туризм
  Философия
  Финансы, финансовый анализ, бюджетная система
  Химия
  Ценные бумаги
  Экология
  Экономика
  Экономическая теория
  Экономические темы (разное)
  Языкознание, филология

Агропромисловий комплекс:


Язык: Украинский
Категория: Сельское хозяйство
Тип работы: Реферат
Количество слов:: 8198


Первые 3000 символов работы (без картинок, форматирования, таблиц, формул, итд...):

Актуальність теми . Важливу роль у виробництво сільськогосподарської продукції відіграють АПК що єдиною цілісною виробничо-економічною системою , яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства . Головне завдання що стоїть перед галузями АПК- це зроста- ння сільськогосподарського виробництва , надійне забезпечення країни продуктами харчування та сільськогосподарською сирови- ною , об'єднання зусиль усіх галузей комплексу для одержання високих кінцевих результатів . Надавати можливості виходу про- дукції АПК України на світовий ринок . Подолання глибокої економічної кризи зокрема в АПК Украї- ни пов'язане з переходом до ринкових відносин , з усуненням державного монополізму і розвитком досконалої конкуренції в усіх сферах АПК . Для обгрунтованого здійснення цього процесу необхідно в повній мірі використовувати позитивний історичний досвід , оскільки сьогоднішня ситуація економічних перетворень столипинськоі реформи сільського господарства , яка здійснюва- лась на початку 20 ст . і передбачена запровадженям приватної власності на землю та передові досягнення сучасного стану роз- витку сільського господарства . Важливою умовою зміцнення економічного потенціалу в Україні є створення сучасної ринкової структури вирибництва . Сьогодні країна перебуває у глибокій економічній кризі , що не- гативно впливає на хід реформ , особливо в АПК . В основу ринкових перетворень в АПК покладена програма роздержавлення і приватизація , а для сільськогосподарських підприємств - створення нових господарських структур та засадах приватної власності на майно і землю . Причиною низької результативності аграрної реформи є не- дооцінка її здійснення , як єдиної багатоаспектної системи . По- долання дестабілізації виробництва сільського господарства мож- ливе шляхом реформування. Реформування економіки , проходження процесів приватиза- ціі та роздержавлення вимагає вивчення досвіду фунціонування господарських структур з різними формами власності . В основ- ному завершина приватизація майна підприємств АПК. Проте пошук ефективних шляхів реформування АПК Украї- ни триває . У зв'язку із змінами , які почали відбуватись в сільськогосподарському виробництві в контексті аграрної рефор-ми життя орієнтує на нові підходи і дослідження даноі теми . Реформування агропромислового виробництва здійснюва- лись на науково-обгрунтованих методологічних і методичних основах , що базуються на відповідних законодавчих нормативах держави ( Законах : "Про власність ","Про підприємство","Земель- ний кодекс","Державна програма приватизації майна в АПК ", "Про селянське ( ф...

Скачать Реферат