REFERAT-BANK
Агротехнічні прийоми вирощування тим'яна
Главная Поиск Реклама на сайте Добавить реферат
Рефераты на русском Реферати українською
  Агропромышленный комплекс
  Архитектура
  Астрономия
  Аудит
  Банковское дело
  БЖД
  Биография, автобиография
  Биология, Ботаника, Зоология
  Бухгалтерский учет
  Военное дело, ДПЮ
  География
  Геодезия, геология
  Государственное регулирование экономики, инвестиции
  Деловодство
  Деньги и кредит
  Другое
  Журналистика
  Иностранные языки
  Информатика, компьютеры, программирование
  История
  История Всемирная
  История Украины
  История экономических учений, экономическая история
  История, теория государства и права
  Краеведение
  Кулинария
  Культура
  Литература
  Логика
  Макроэкономика
  Маркетинг
  Математика
  Медицина и здоровье
  Международные отношения, ВЕД
  Менеджмент
  Микроэкономика
  Мировой рынок и торговля
  Музыка
  Народоведенье
  Науковеденье
  Нобелевские лауреати, биография
  Образотворче мистецтво
  Организация производства
  Педагогика
  Политология
  Политэкономия
  Право
  Правознавство
  Предпринимательство
  Психология
  Размещение продуктивних сил
  Разное
  Реклама, паблик рилейшин
  Религия
  Риторика, ораторське мастерство
  Сельское хозяйство
  Социология
  Статистика
  Страхование
  Сценарии образовательных мероприятий, уроков, праздников
  Технические науки
  Трудовое право Украины
  Туризм
  Украинознание
  Физика
  Физкультура, туризм
  Философия
  Финансы, финансовый анализ, бюджетная система
  Химия
  Ценные бумаги
  Экология
  Экономика
  Экономическая теория
  Экономические темы (разное)
  Языкознание, филология

Агротехнічні прийоми вирощування тим'яна:


Язык: Украинский
Категория: Сельское хозяйство
Тип работы: Реферат
Количество слов:: 4448


Первые 3000 символов работы (без картинок, форматирования, таблиц, формул, итд...):

АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ ТИМ'ЯНА ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В розділі 1 "Огляд літератури і задачі досліджень" проаналізовано стан вивчення елементів технології вирощування культури вітчизняними і зарубіжними авторами: по впливу дії органічних та мінеральних добрив, глибини основного обробітку ґрунту, ширини міжрядь, строків посіву на умови росту та врожайність тим'яну звичайного. В розділі 2 "Умови і методика проведення дослідів" викладена характеристика грунту дослідних ділянок, охарактеризовано клімат зони та погодних умов в роки досліджень, наведені використані методики проведення польових дослідів, спостережень, лабораторних аналізів та агротехніка вирощування культури. Дослідження проводили в 1994 - 1998 рр. в Херсонському державному аграрному університеті. Для південного степу України характерно посушливий клімат з високими ресурсами тепла. Середньомісячна температура повітря в роки досліджень найбільш теплого місяця (червень) 22,5 - 23,5 о С, а самого холодного (січень від - 3 - 4оС). Сума ефективних температур вище 10оС складає 3300 - 3350?. Тривалість вегетаційного періоду в роки проведення польових дослідів коливалась від 216 до 230 днів, а безморозного - від 170 до 276 днів. Ґрунти дослідної ділянки - темно-каштанові, слабо солонцюваті, середньосуглинкові за гранулометричним складом. Вміст в орному шарі гумусу 2,18%, загального азоту 0,182%, фосфору 0,099% та обмінного калію 332 мг/на 1 кг грунту. Гумусовий горизонт складає 30-40 см. Площа посівних ділянок 105 м2, облікових 50 м2. Повторність досліду чотириразова. Закладка чотирифакторного польового досліду проводилась методом розщеплення ділянок. Досліди проводили за наступною схемою: I. Фактор А - фон живлення 1. Без добрив 2. N 60P60 3. Гній 40 т/га 4. Гній 40 т/га + N60P60 II. Фактор В - глибина основного обробітку грунту 1. Оранка на глибину 20 - 22 см. 2. Оранка на глибину 28 - 30 см. III. Фактор С - строки посіву - перша декада грудня - друга декада березня - третя декада березня - перша декада квітня IV. Фактор Д - ширина міжрядь - Посів із шириною міжрядь у 45 см. - Посів із шириною міжрядь у 70 см. Добрива вносили під основний обробіток ґрунту, мінеральні в вигляді гранульованого суперфосфату та аміачної селітри, органічні - напівперепрілого гною із вмістом N - 0,56%, Р2 О5 - 0,27%, К2О - 0,71%. Оранку ґрунту проводили плугом ПЛН - 5-35. Закладення та проведення дослідів здійснювали згідно існуючих методик для зрошуваного землеробства та методики "Проведення польових дослідів з лікарськими культурами". Досліди супроводжувались фенологічними спостереженнями та біометричними вимірами, лабораторними аналізами: - вміст нітратів у ґрунті - за Грандваль-Ляжем, амонійний азот - колориметрично з реактивом Неслера, рухомий фосфор - за Мачигіним в модифікації ЦІНАО з аскорбіновою кислотою, обмінний калій - на полуменевому фотометрі в 1% вуглеце...

Скачать Реферат