REFERAT-BANK
Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин
Головна Пошук Реклама на сайті Додати реферат
Рефераты на русском Реферати українською
  Агропромисловий комплекс
  Архітектура
  Астрономія
  Аудит
  Банківська справа
  БЖД
  Біографія, автобіографія
  Біологія, Ботаніка, Зоологія
  Бухгалтерський облік
  Військова справа, ДПЮ
  Географія
  Геодезія, геологія
  Гроші і кредит
  Державне регулювання економіки, інвестиції
  Діловодство
  Екологія
  Економіка
  Економічна теорія
  Економічні теми (різне)
  Журналістика
  Іноземні мови
  Інформатика, комп'ютери, програмування
  Інше
  Історія
  Історія Всесвітня
  Історія економічних вчень, економічна історія
  Історія України
  Історія, теорія держави і права
  Краєзнавство
  Кулінарія
  Культура
  Література
  Логіка
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Математика
  Медицина та здоров'я
  Менеджмент
  Міжнародні відносини, ЗЕД
  Мікроекономіка
  Мовознавство, філологія
  Музика
  Народознавство
  Наукознавство
  Нобелівські лауреати, біографія
  Образотворче мистецтво
  Організація виробництва
  Педагогіка
  Підприємництво
  Політекономія
  Політологія
  Право
  Правознавство
  Психологія
  Реклама, паблік рілейшин
  Релігієзнавство
  Риторика, ораторське мистецтво
  Різне
  Розміщення продуктивних сил
  Світовий ринок і торгівля
  Сільське господарство
  Соціологія
  Статистика
  Страхування
  Сценарії виховних заходів, уроків, свят
  Технічні науки
  Трудове право України
  Туризм
  Українознавство
  Фізика
  Фізкультура, туризм
  Філософія
  Фінанси, фінансовий аналіз, бюджетна система
  Хімія
  Цінні папери

Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин:


Мова: Українська
Категорія: Організація виробництва
Тип роботи: Реферат
Кількість слів: 1621


Перші 3000 символів роботи (без зображеннь, форматування, таблиць, формул, та ін...):

Реферат на тему: Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин З огляду на широкий ареал розповсюдження кукурудзи в Українi Iнститут зернового господарства (колишнiй ВHДI кукурудзи), iншi науково-дослiднi установи, а також закордоннi фiрми створили великий набiр гiбридiв рiзних груп стиглостi, що добре адаптованi до конкретних умов вирощування. Так, Реєстр сортiв рослин України на 2001 рiк мiстить близько 246 гiбридiв, у тому числi 55 - селекцiї Iнституту зернового господарства. Останнiми роками велика увага надавалася створенню ранньостиглих та середньораннiх гiбридiв. Такi гiбриди мають короткий вегетацiйний перiод, їхнє зерно мiстить менше вологи, що дає можливiсть значно знизити енерговитрати на збирання й доробку зерна та насiння. Аналiз результатiв державного сортовипробування i виробничої перевiрки в рiзних зонах України свiдчить, що сучаснi гiбриди вiтчизняної селекцiї мають високий потенцiал урожайностi - 50-60 ц/га, а в умовах зрошення - 80-120 ц/га зерна. Серед нових, зареєстрованих у 1999, 2000 та на 2001 рiк гiбридiв, що вiдзначаються високою продуктивнiстю, слiд видiлити: середньостиглi - Днiпровський 337 МВ, Кросс 293 МВ, Харкiвський 315 МВ, Порумбень 351 МВ; середньопiзнi - Днiпровський 473 СВ, Одеський 385 МВ. До Реєстру на 2001 рiк увiйшли також гiбриди, створенi Iнститутом зернового господарства спiльно з американською фiрмою "Каргiлл": Кадр 267 МВ, Кадр 327 МВ, Кадр 427 МВ i Кадр 447 МВ. Використання i збереження врожайних та iнших якостей гiбридiв у процесi їх вирощування багато в чому залежить вiд органiзацiї насiнництва кукурудзи. В умовах ринкових вiдносин система насiнництва кукурудзи потребує вдосконалення, оскiльки у процесi виробництва та збуту насiннєвої продукцiї поряд iз державними пiдприємствами беруть участь приватнi фiрми, асоцiацiї, акцiонернi товариства, фермерськi господарства. Першi уроки ринкової економiки свiдчать, що введення в насiннєвий виробничий процес численних пiдприємств та органiзацiй, не всi з яких забезпеченi кадрами спецiалiстiв-насiннярiв та вiдповiдними матерiально-технiчними засобами, а також не мають необхiдного досвiду у виконаннi вимог технiки й технологiї виробництва насiння кукурудзи, часто аж нiяк не сприяє пiдвищенню якостi насiння i високiй продуктивностi гiбридiв. Для покращання органiзацiї насiнництва, пiдвищення його ефективностi та виконання замовлень на насiння необхiдно зосередити насiнництво первинних форм районованих гiбридiв лише у науково-дослiдних установах i навчальних закладах, якi мають нести пряму та повну вiдповiдальнiсть за випуск високоякiсного насiння батькiвських форм у повнiй вiдповiдностi до вимог стандарту. Hа жаль, вiдомi випадки, коли розмноженням цих форм займаються господарства, якi не мають юридичних прав на їх виробництво. Вiдповiдно до Закону України "Про насiнництво", вирощуванням гiбридного насiння першого поколiння повиннi займатися спецiалiзованi державнi колективнi сiльськогосподарськi пiдприємства, комерцiйнi фiрми, якi одержали лiцензiю на його ...

Скачать Реферат